15. Ane Marthe Ivarsdatter Eggan

15. Ane Marthe Ivarsdatter Eggan

f. 27.7.1895 Skaun, Sør-Trøndelag
gift 1920 med Bernt Øien
døde 4.6.1958 Melhus, Sør-Trøndelag

30. Ivar Olsen Eggan

 f. 1874 Skaun, gift 1892
utvandret 1899 til USA
døde

31. Katrina Einarsdatter Rekstad

 f. 1868 Skaun, gift 1892
utvandret 1.2.1911 til Norway, Michigan
døde

60. Ola Ivarsen Eggan

f. 1845 Skaun
gift 1870
døde 1911.

61. Anne Larsdatter Myrin

f. 1834 Skaun
gift 1870
døde 1920.

62. Einar Larsen Rekstad

f. 1826 Skaun
gift 1855
døde

63. Marit Andersdatter Skauan

 f. 1832
gift 1855
døde

120. Ivar Halldorsen Eggan f. Skaun, gift 1833, døde

121. Marta Hermodsdatter Myrin f. 1806 Skaun, gift 1833, døde 1890.

122. Lars Larsen Husby f. 1785 Skaun, gift 1811, døde 1859.

123. Siri Abrahamsdatter Myrin f. ca 1790 Børsa, gift 1811, døde 1868.

124. Lars Olsen Rekstad f. 1781 Skaun, døde 1858.

125 Katrin Larsdatter Kolbrannstad f. 1782, døde 28.11.1832.

126. Anders Endresen Skauan f. 1798 Skaun, gift 1817, døde 1880.

127. Marit Ingebrigtsdatter Rekstad f. 1793, gift 1817, døde 1886.


240. Halldor Ivarsen Eggan f. 1771, døde 1841.

241. Rennei Arnsdatter Husby f. 1779 Skaun, døde 1848.

242. Hermod Olsen Myrin f. 1766 Skaun, gift 1790, døde 1844.

243. Randi Larsdatter Rekstad f. 1766 Skaun, gift 1790, døde 1849.

244. Lars Toresen Husby f. 1746 Skaun, gift 1774, døde 1814.

245. Anne Olsdatter Fokset f. ca. 1752, gift 1774, døde 1816.

246. Abraham Olsen Fokset f. ca 1758 Snilldalen, gift 1787, døde 1816.

247. Marit Arngrimsdatter Svorkland f. 1755 Skaun, gift 1787, døde 1816.

248. Ola Larsen Rian f. 1768 Børsa, gift 1779, døde 1795.

249. Kari Olsdatter Aunan f. 1754 Skaun, gift 1779, døde 1844.

252. Endre Andersen Rian f. 1768 Børsa, gift 1797, døde 1858.

253. Marit Eriksdatter Skauan f. 1776 Skaun, gift 1797, døde 1866.

254. Ingebrigt Larsen Rekstad f. ca 1766 Orkdalen, gift 1791, døde 1852.

255. Berit Lødensdatter By f. 1771 Skaun, gift 1791, døde 1853.


480. Ivar Jørnsen Eggan f. ca 1730 Oppstuggu Eid, Hølonda, gift 1759, døde 1771.

481. Anne Olsdatter Krokstad f. ca 1730, gift 1759, døde 1814.

482. Arn Olsen Husby f. 1747 Skaun, gift 1773, døde 1799.

483. Marit Andersdatter Hoset f. 1749, gift 1773, døde 1830.

484. Ola Hermodsen Rø f. 1736 Skaun, gift 1766, døde 1811.

485. Marit Olsdatter Skjervan f. 1743 Skaun, gift 1766, døde 1804.

486. Lars Rasmussen Rian f. 1709 Ofstad, Børsa, gift 1754, døde 1781.

487. Siri Olsdatter Krokstad f. ca 1728 Skaun, gift 1754, døde 1813.

488. Tore Olsen Melby f. 1698 Skaun, døde 1757.

489. Marit Larsdatter Husby f. 1704 Skaun, døde 1785.

490. Ola Olsen Vollan f. 1722 Børsa, gift 1748 Geitastranda, døde 1792.

491. Mari Bjørnsdatter Eidsmoækren f. ca 1720 Hølonda, gift 1748 Geitastranda, døde 1806.

492. sjå 490.

493. sjå 491.

494. Arngrim Arngrimsen Lefstad f. ca 1719 Skaun, gift 1748 døde 1785.

495. Siri Hermodsdatter Rø f. 1819 Børsa, gift 1748, døde 1763.

496. sjå 486.

497. Marit Olsdatter Vollan f. 1716 Børsa, gift 1745, døde 1754.

498. Ola Einarsen Aunan f. ca 1718 Skaun, gift 1745, døde 1785.

499. Berit Andersdatter Krokstad f. ca 1717 Skaun, gift 1745, døde 1807.

504. Anders Jonsen Jønland f. ca 1703 Hølonda, gift 1761, døde 1777.

505. Anne Eriksdatter Hammer f. 1726 Børsa, gift 1761, døde 1802.

506. Erik Jensen Skauan f. ca 1745, gift 1774, døde 1807.

507. Ingeborg Larsdatter Rian f. 1749 Børsa, gift 1774, døde 1811.

508. Lars Ingebrigtsen Gagnås f. ca 1735 Orkdalen, døde 1790.

509. Kari Olsdatter Fannrem f. , døde

510. Løden Ivarsen By f. ca 1728 Skaun, gift 1755 Børsa, døde 1810.

511. Marit Eriksdatter Kvernberg f. 1734 Skaun, gift 1755 Børsa, døde 1816.


960. Jørn Fredriksen Eid

961. Anne Torsdatter Venn f. ca 1708

962. Ola Andersen Krokstad f. ca 1681, døde 1756.

963. Kari Halldorsdatter Mellingseter f. ca 1690 Skaun, døde 1780.

964. Ola Andersen Esp f. Byneset, gift 1745, døde

965. Randi Ivarsdatter Uvås f. ca 1713 Skaun, gift 1745, døde 1782.

966. Anders Olsen Hoset f. 1696 Skaun, gift 1742, døde 1751.

967. Berit Andersdatter Krokstad f. ca 1710 Skaun, gift 1742, døde 1784.

968. Hermod Eriksen Rø f. ca 1681 Børsa, gift 1712, døde 1742.

969. Marit Rasmusdatter Bjørgan f. ca 1690 Børsa, gift 1712, døde 1758.

970. Ola Pålsen By f. ca 1707 Skaun, døde 1781

971. Marit Ivarsdatter Skjervan f. ca 1708, døde 1744.

972. Rasmus Larsen Høgset f. ca 1680 Børsa, gift 1709, døde 1743.

973. Anne Persdatter Rian f. ca 1676 Børsa, gift 1709, døde 1766.

974. sjå 962.

975. sjå 963.

976. Ola Sjursen Venn f. ca 1673 Skaun, gift 1697, døde ca. 1733.

977. Randi Torsdatter Aunan f. , gift 1697, døde

978. Lars Lødensen Mo f. ca 1675 Skaun, gift 1701, døde 1742.

979. Anne Simensdatter Husby f. ca 1666 Skaun, gift 1701, døde 1754.

980. Ola Jonsen Mellingan f. ca 1777 Skaun, gift 1708, døde 1735.

981. Ingeborg Halldorsdatter Eidsmo f. ca 1677, gift 1708, døde 1767.

982. Bjørn Andersen Bjørtjønnåsen f. ca 1695 Hølonda, døde 1742.

983. Randi Eidsmoækra f. , døde

988. Arngrim Ellingsen Lefstad f. ca 1689 Skaun, gift 1715, døde 1718.

989. Gunhild Sjursdatter Lisbetseter f. ca 1686 Skaun, gift 1715, døde 1760.

990. sjå 968.

991. sjå 969.

994. sjå 980.

995. sjå 981.

996. Einar Haftorsen Aunan f. ca 1680 Skaun, døde 1768.

997. Guru Haftorsdatter Melan f. ca 1686 Børsa, døde 1767.

998. Anders Steffensen Solstad f. , gift 1708, døde 1740.

999. Kari Haftorsdatter Melan f. ca 1672 Børsa, gift 1708, døde 1756.

1010. Erik Jensen Hanberg f. 1667 Syrstad, Skaun, gift 1717, døde 1746.

1011. Gjertrud Persdatter Høgh f. ca 1685 Børsøra, Børsa, gift 1717, døde 1736.

1014. sjå 486.

1015. sjå 497.

1016. Ingebrigt Samuelsen Gagnås

1020. Ivar Jøstensen Bjørtjønnåsen f. ca 1690 Hølonda, døde 1752.

1021. Ingeborg Lødensdatter Mo f. ca 1693 Skaun, døde 1751.

1022. Erik Olsen Kvernberg f. ca 1687 Buvika, gift 1721, døde 1777.

1023. Guru Jonsdatter Klokkarvik f. ca 1700 Børsa, gift 1721, døde 1780.


1922. Tor Haftorsen Aunan f. ca 1678 Skaun, gift 1701, døde ca 1723.

1923. Jøran Arnsdatter Dalen f. , gift 1701, døde

1926. Halldor Ingebrigtsen Mellingseter f. ca 1644 Skaun, døde

1930. Ivar Lødensen Mo f. ca 1687 Skaun, gift 1712, døde

1931. Ingeborg Halldorsdatter Mellingseter f. , gift 1712, døde 1766.

1932. Ola Einarsen Aunan f. ca 1658 Skaun, døde 1724.

1933. Marit Olsdatter f. ca 1658, døde 1755.

1934. sjå 998.

1935. sjå 999.

1936. Erik Estensen By f. , døde ca 1690.

1937. Eli Olsdatter Rø f. , døde ca 1723.

1938. Rasmus Endresen Vollmoen f. ca 1650 Meldal, døde ca 1722.

1939. Gjertru Sjursdatter Husby f. , døde

1940. Pål Olsen By f. ca 1682 Skaun, gift 1708, døde ca 1721.

1941. Marit Sjursdatter Lisbetseter f. , gift 1708, døde ca 1719.

1944. Lars Ellingsen Høgset f. ca 1646 Børsa, døde

1945. Anne Rasmusdatter Høgset f. ca 1636, døde 1726.

1946. Per Eriksen Rian f. ca 1650 Børsa, gift 1703, døde 1724.

1947. Randi Rian f. , gift 1703, døde

1952. Sjur Olsen Venn f. ca 1638 Skaun, døde 1708.

1954. Tor Einarsen Aunan f. , døde ca 1678.

1955. Berit Ingebrigtsdatter Aunan f. , døde ca 1723.

1956. Løden Bjørnsen Mo f. 1616, døde 1710.

1958. Simen Husby f. , døde

1960. Jon Olsen Mellingan f. ca 1636 Skaun, døde

1962. Halldor Olsen Eidsmo f. ca 1650 Skaun, døde 1706.

1963. Siri Sjursdatter f. , døde 1713.

1976. Elling Ingebrigtsen Myrin f. ca 1640 Børsa, døde

1977. Marit Arngrimsdatter Lefstad f. , døde ca 1709.

1978. Sjur Knutsen Lisbetseter f. ca 1647 Byasetra, Skaun, døde ca 1727.

1979. Marit Svensdatter Lisbetseter f. , døde ca 1729.

1992. Haftor Olsen Aunan f. ca 1653 Hølonda, døde

1993. sjå 1955.

1994. Haftor Olsen Melan f. ca 1640 Skaun, døde ca 1711.

1996. Steffen Olsen Solstad f. ca 1636 Skaun, døde

1998. sjå 1994.

2020. Jens Eriksen Syrstad f. ca 1640 Skaun, døde 1703.

2021. Berit Olsdatter Hanberg f. ca 1647 Børsa, døde 1717.

2022. Per Nilsen? Høgh f. , døde ca 1701.

2023. Anne Ernsdatter Høgh f. ca 1652, døde 1721.

2042. sjå 1956.

2044. Ola Andersen Kvernberg f. , døde april 1718.

2045. Beritte Hansdatter? Kvernberg f. , døde

2046. Jon Johansen Buvikøren f. ca 1660 Buvika, døde 1724.

2047. Marit Olsdatter Klokkarvika f. ca 1673, døde 1719.


3844. sjå 1992.

3845. sjå 1993.

3852. Ingebrigt Jonsen Mellingseter f. ca 1602, døde

3853. Kari Olsdatter Mellingseter f. ca 1605, døde 1697

3860. sjå 1956.

3862. sjå 1926.

3864. Einar Tomassen Aunan f. ca 1596 Skaun, døde

3876. Endre Rasmussen f. , døde

3880. Ole Amunnsen Nordland f. ca 1642, døde

3881. Berit Eriksdatter By f. , døde ca 1709.

3882. sjå 1978.

3883. sjå 1979.

3888. Elling Larsen Høgset f. ca 1611 Børsa, døde ca 1673.

3889. Guru Høgset f. , døde

3892. Erik Rian f. ca 1590 Børsa, døde 1673.

3908. sjå 3864.

3924. Ola Andersen Eidsmo f. ca 1605 Skaun, døde

3925. Marit Eidsmo f. ca 1617, døde 1698.

3954. Arngrim Sjursen Lefstad f. ca 1601 Skaun, døde

3958. Sven Andersen Lisbetseter f. ca 1604 Skaun, døde

3959. Gunhild Lisbetseter f. ca 1612, døde 1695.

3984. Ole Hølonda

3992. Ola Altsen Solstad f. , døde

3993. Ingri Arnsdatter Solstad f. ca 1590, døde 1696.

4042. Ola Hanberg f. ca 1612 Børsa, døde 1675.

4043. Marit Hanberg f. , døde


7704. Jon Mellingseter f. ca 1600, døde

7728. Tomas Einarsen Aunan f. ,døde

7760. Amunn Nordland f. , døde

7776. Lars Arnesen Høgset f. , døde ca 1623.

7848. Anders Eidsmo f. , døde

7908. Sjur Lefstad f. ca 1570, døde ca 1640.


15552. Arne Høgset f. , døde